Mã SP: HD
Giá: (Liên hệ)
Số lượng
- Dùng trong sản xuất và đời sống công nghiệp, đóng gói hàng hóa.